Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống lịch sử của dân tộc, địa phương cho học sinh là làm cho học sinh hiểu, thấm nhuần những phẩm chất đạo đức cách mạng và giá trị truyền thống lịch sử dân tộc để tu dưỡng, rèn luyện theo những giá trị truyền thống lịch sử đó.

     Đối với học sinh, công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức và truyền thống cách mạng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không những cung cấp cho học sinh kiến thức về những chuẩn mức đạo đức, về truyền thống lịch sử của dân tộc mà còn giúp học sinh xây dựng một mô hình nhân cách và có định hướng đúng trong việc xây dựng lối sống, rèn luyện và học tập. Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt quan trong hoàn cảnh lịch sử mới, trong nền kinh tế thị trường và sự tác động đa dạng của thông tin.

     Mặt trái của cơ chế thị trường, của toàn cầu hoá đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lớp trẻ. Đặc biệt, đối với học sinh, lứa tuổi luôn nhạy bén với cái mới, nếu không có sự tuyên truyền, giáo dục, định hướng rõ ràng và kịp thời của nhà trường, học sinh sẽ không có những kiến thức cơ bản, khó có thể vượt qua những thử thách của đời sống xã hội và khó có thể xác định cho mình một hướng đi đúng đắn. Chính vì vậy để thực hiện nhiệm vụ "Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc"  bên cạch việc trang bị kiến thức. Trường THCS Yên Bồng đã phối hợp với Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã Yên Bồng tổ chức buổi tuyên truyền,  nhằm giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống lịch sử dân tộc cho học sinh.

Văn nghệ chào mừng 

Đại diện hội Cựu chiến binh xã Yên Bồng phát biểu.

Đồng chí Phó chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy tuyên truyền, trao đổi với các em HS về các tấm gương tiêu biểu ở địa phương xã Yên Bồng, có công với Cách mạng.

     Việc tổ chức học tập giúp cho học sinh nhận thức một cách đầy đủ về truyền thống của dân tộc. Đó là truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất trong đấu tranh chống ngoại xâm, truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, yêu thương con người, truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất và truyền thống hiếu học.

Nguồn: CP

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE :

EMAI : c2.lat.yeb@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 13
Hôm qua : 68
Tất cả : 1118